Start

EXPERIENCE

COUNTS

FLYGLÄKARE ANDERS SVENSSON

Flygläkare Anders Svensson

"Till läkare Anders Svensson som visade sådan medkänsla och generositet när han flög mig till Visby, sent på kvällen, då budet nått mig att mitt barnbarn Erik hade drunknat.

Du vet väl om att du är värdefull."

Telefon: 070 - 601 33 89

Mail: anders.flyglakare@gmail.com

Adress: Platensgatan 10 B 58220 Linköping